Stein Keerenderkerkweg 46 Verkocht

Grond verkocht in Stein

Algemeen:

Bouwkavel van 585 m2 met:
- een frontbreedte van 10,5 meter
- een diepte van ruim 57 meter
- gelegen tussen bestaande woningen aan weerszijden
- voorzien van enkele eenvoudige opstallen
- momenteel nog tijdelijk in gebruik als moestuin en houtopslag

Kadastrale kenmerken:

Gemeente Stein, sectie G, nummer 1532.

Locatie:

Gelegen in de authentieke oude kern van Stein, waar een hoog voorzieningenniveau aanwezig is, zowel qua scholen, winkels als recreatief. De kern wordt omgeven door uitvalswegen richting België en Heerlen (A76), als ook richting Eindhoven en Maastricht (A2).

Bijzonderheden:

Aangezien de kavel gelegen is tussen bestaande woonbebouwing zijn de nutsvoorzieningen in de directe nabijheid aanwezig. Momenteel is er voor deze kavel echter (nog) geen aansluiting op het gas-, water- en elektriciteitsnet. Deze voorzieningen dient de koper zelf aan te vragen bij de betreffende instanties. Algemeen uitgangspunt in deze situatie is dat de woning geen aansluiting op het gasnetwerk zal verkrijgen. ...

Algemeen:

Ter bescherming van de belangen van zowel koper als verkoper, wordt uitdrukkelijk gesteld dat een koopovereenkomst met betrekking tot deze onroerende zaak eerst dan tot stand komt nadat koper en verkoper de koopovereenkomst hebben getekend (“schriftelijkheidsvereiste”).

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende voorwaarden (bijvoorbeeld financiering) is in de regel 6 tot 8 weken na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.

De waarborgsom | bankgarantie is 10 % van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuist of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de voorwaarden van Vastgoedpro.
Meer info Minder info